Privacy Statement

L&D Support International Products BV, gevestigd aan A Hofmanweg 5A, Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.ldsupport.nl

A. Hofmanweg 5A
2031 BH Haarlem
+31 (0)20 664 5002

De Functionaris Gegevensbescherming van L&D Support International Products BV is A.A. van Zijl; te bereiken via privacy@ldsupport.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

L&D Support International Products BV verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken (welke van deze persoonsgegevens in praktijk worden verwerkt/gebruikt kan per situatie verschillen):

 • Titel
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortejaar
 • Opleidingsniveau
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Contactpersoon
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens (actief door u verstrekt via het invullen van onze vragenlijst of via schriftelijke/telefonische correspondentie)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De website en services van L&D Support zijn niet gericht op het verzamelen van gegevens van bezoekers onder de 16 jaar, tenzij ouders of voogd daarmee in hebben gestemd. L&D Support kan echter niet controleren of bezoekers 16 jaar of ouder zijn. L&D Support adviseert ouders betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er ongewenst gegevens over kinderen verzameld worden.
Als u een vermoeden heeft dat L&D Support zonder toestemming persoonlijke gegevens over een minderjarige heeft verzameld, neem dan contact op via privacy@ldsupport.nl, zodat de betreffende informatie verwijderd kan worden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

L&D Support International Products BV verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van onze diensten (assessments, rapportages) voor onze opdrachtgevers.

Geautomatiseerde besluitvorming

Geautomatiseerde besluitvorming gaat over beslissingen die door computerprogramma's of –systemen worden genomen, zonder dat er een mens aan te pas komt. Over zaken die (ongewenste of aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen zal L&D Support International Products BV nooit beslissingen nemen puur gebaseerd op geautomatiseerde verwerkingen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

L&D Support International Products BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) gegevens:

 

Categorie

Bewaartermijn

Reden

Persoonsgegevens

18 maanden

Het is mogelijk om van een persoon verschillende meetmomenten (met een interval van min. 1 jaar) naast elkaar te leggen. Dit wordt aangeboden tot 18 maanden na de eerste meting. Na 18 maanden worden de gegevens geanonimiseerd.

Antwoorden op vragen

18 maanden

Als bij persoonsgegevens.

Gegenereerde rapporten

2 maanden

Nodig om rapporten snel te kunnen opvragen.

Verstuurde berichten

1 week

Nodig voor eventuele controles en checks.

 

 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

L&D Support International Products BV zal uw gegevens niet aan derden verkopen en verstrekt deze uitsluitend aan derden als dat nodig is in het kader van onze overeenkomst met u of andere opdrachtgever(s) of vanwege wettelijke verplichtingen. Indien andere bedrijven uw gegevens in opdracht van L&D Support International Products BV verwerken, wordt er een vewerkersovereenkomst afgesloten om het niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. L&D Support International Products BV blijft te allen tijde verantwoordelijk voor deze bewerkingen.

 

Cookies en vergelijkbare technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. L&D Support International Products BV gebruikt uitsluitend technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De door L&D Support International Products BV gebruikte cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor het gebruiksgemak van de bezoeker. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden opgeslagen. Ook kunnen wij onze website zo optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Door het afmelden voor cookies zal onze website niet functioneren. Via de instellingen van uw browser kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook heeft u het recht om eventueel verleende toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door L&D Support International Products BV. Bovendien heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben via een computerbestand naar uzelf of naar een door u genoemde andere organisatie te sturen. Verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of gegevensoverdracht, alsmede eventuele intrekking van uw toestemming of bezwaren i.v.m. de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u sturen naar privacy@ldsupport.nl.

Om ons in staat te stellen te controleren of een verzoek daadwerkelijk door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Om uw privacy te beschermen kunt u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (‘machine readable zone’, de strook met nummers onderaan het paspoort), uw paspoortnummer en uw BSN zwart maken. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

L&D Support International Products BV wil er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

L&D Support International Products BV neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt alle nodige maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als er sprake is van misbruik of als u redenen heeft om te denken dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd, neem dan contact op met onze klantenservice of met de Functionaris Gegevensbescherming (privacy@ldsupport.nl).

Aanvulling

Als u gebruik maakt van onze nieuwste versie van onze Dynamic Managing software (lite.dynamicmanaging.com) dan worden er aanvullende gegevens naar ons gestuurd als er een fout in de software optreedt. Als u dit wilt voorkomen dan kunt u gebruik maken van ons andere platvorm, dynamicmamaging.com. De gegevens die wij extra doorsturen, blijven binnen het technische team van L&D Support. Zodra de fout is verholpen in de software worden allee gegevens gewist. Onze nieuwe software zal gedurende een bepaalde tijd met software van sentry.io de monitoring van fouten verwerken. Heeft u vragen over welke data wij verwerken, kunt u contact opnemen via het email adres privacy@ldsupport.nl .