ABC-Methode

Krijg werklozen weer aan het werk.

98 % van de inwoners herkent zich in de inzichten uit een ABC-rapport. Het werkt voor deze doelgroep.

De ABC-Methode is specifiek ontwikkeld door en voor professionals uit de sector om inzicht te verschaffen in de mogelijkheden van (langdurig) werklozen om te kunnen werken of te participeren.

Het resultaat:

• Inzicht in het kunnen en willen van de inwoners in 1 gesprek in plaats van in 4 gesprekken

• 98 % van de inwoners herkent zich in de inzichten uit een ABC-rapport

• 20% meer uitstroom naar passend werk realiseren ten opzichte van de huidige uitstroom

• Weten wat het best passende traject is

• De kans om het intakeproces en de trajectkeuze te verbeteren en de uitstroom te vergroten

• Nieuwe perspectieven voor specifieke doelgroepen zoals jongeren, ‘zittend-bestand’, de 50-80-groep, inburgeraars

• Kansrijke samenwerking en overdracht richting wijkteams, bemiddeling, begeleiding, werkervaringsplekken

 
Hoe krijg je als gemeente je inwoner in beweging? Wie werkzaam is binnen het sociaal domein heeft met een aantal grote vraagstukken te maken. Lees meer

 
Klik hier om te lezen wat de Divosa Werkwijzer Diagnose-instrumenten vermeldt over de ABC-Methode.

In-Check

Benut de talenten van nieuwkomers

De nieuwe wet inburgering bepaalt dat gemeentes hun inburgeraars zo goed mogelijk ondersteunen. De Incheck-Methode geeft inzicht in hun talent, werkmogelijkheden en mogelijke obstakels.

Het resultaat:

• Significante vergroting van de uitstroom naar passend werk

• Betrouwbare en objectieve informatie over de best passende (leer)route

• Direct, realistisch en duidelijk perspectief op inzetbaarheid van de inburgeraar

• Inzicht in de (verborgen) werktalenten, top competenties, veerkracht en voorkeuren van inburgeraars en statushouders

• Eenvoudiger en succesvolle trajectkeuzes

De InCheck-Methode is beschikbaar in 15 talen, waaronder Arabisch, Tigrinya en Oekraïens.

Maak een afspraak

“De ABC-Methode geeft objectief inzicht en is mede daardoor een succesvol en vast onderdeel bij trajectkeuzes en interventies voor inwoners”

Teamleider binnen sociaal domein

Iedereen heeft meerdere talenten.

Een werkloze administrateur kan wellicht ook goed uit de voeten kan als hovenier. Met de tools van L&D Support ontdek je welke talenten er onder de oppervlakte verborgen zitten. De manier om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Meer weten? We vertellen er graag alles over.

Klanten vertellen

Geen discussies meer, maar consensus met de klant op de situatie en op de oplossingen.

Klantmanager sociaal domein

Klantmanager sociaal domein

Winst op tijd, geld en verminderen van de werkbelasting van de werkcoaches door alleen te investeren op het juiste type ondersteuning.

Teamleider sociaal domein gemeente X

Teamleider sociaal domein gemeente X

Mijn motivatie, persoonlijke kracht en topcompetenties op papier geeft me hernieuwde inspiratie om vol te houden.

Inwoner gemeente X

Inwoner gemeente X

Complete erkenning en herkenning van de resultaten bij de ruim 100 klanten met wie ik de uitkomsten van de ABC-Methode heb besproken.

Klantmanager gemeente X

Klantmanager gemeente X

Hiermee is 65 % van de groep direct “in beweging” en actief bezig met integratie, directe uitstroom naar betaald werk is al gerealiseerd.

Teamleider binnen het sociale domein (InCheck)

Teamleider binnen het sociale domein (InCheck)

Ik kan werkgevers nu vertellen wat ze kunnen verwachten als ze een statushouder in dienst nemen of een taal–werk-stage aanbieden. En dat wordt erg gewaardeerd door de werkgevers.

Casemanager nieuwkomers

Casemanager (InCheck)

Actueel

06.06.2022

ABC-Methode nieuws

Matchen op passend vrijwilligerswerk

04.01.2022

ABC-Methode nieuws

JOBiDEE – Inwoner inzage geven in zijn/haar werkmogelijkheden

27.04.2022

ABC-Methode nieuws

Verbindend inzichten voor de samenwerking tussen gemeente W&I en wijkteams