ABC-Methode nieuws- 06.06.2022

Matchen op passend vrijwilligerswerk

In deze tijd en in de toekomst gaat het vrijwilligerswerk bijdragen aan de nieuwe vragen die in onze samenleving spelen. Binnen de ABC-Methode is matching op geschikt vrijwilligerswerk nu ook mogelijk.

Vragen die beantwoord kunnen worden zijn: kan de kandidaat vrijwilligerswerk doen, en zo ja, in welke richting zou dat kunnen?

Reden te meer om inwoners te enthousiasmeren voor het vrijwilligerswerk, ze te kunnen laten floreren in geschikt vrijwilligerswerk en bij te dragen aan de inzet voor een ander in de samenleving.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald Zwanenburg via 020-6645002 of ronald@LDSupport.nl