Profilizer nieuws- 09.01.2022

Mensen presteren niet met hun persoonlijkheid maar met hun gedrag

Enorme vraag naar psychologische hulp, coaching, training en begeleiding
In de psychotherapie diepen we de identiteit niet meer op uit ons backoffice maar helpen de persoon in zijn frontoffice met zijn kwetsbaarheden in sociaal opzicht te leven. De toegenomen
gevoeligheden van mensen in deze westerse wereld als gevolg van de verminderde psychologische defensies weerspiegelt zich ook in de enorme vraag naar psychologische hulp,
coaching, training en begeleiding.

Uiteindelijk presteren mensen niet met hun persoonlijkheid, niet met hun identiteit maar met hun gedrag gevoed door kennis en vaardigheden.

Op het werk
Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de persoonlijkheidsanalyses, training en beïnvloeding van werknemers en managers? In de werksituatie is het dus bepaald niet verbazingwekkend dat
werknemers in hun bedrijven worden aangesproken op hun persoonlijkheid en dat de markt van training en ontwikkeling zich in het bedrijfsleven, in de overheid, in de zorg en in het onderwijs
heeft genesteld. De vraag is echter of persoonlijkheidsanalyses op het werk wenselijk zijn en hoe het gesteld is met de persoonlijke veiligheid. Selectieonderzoek laten we in dit verband even
buiten beschouwing.

Mensen presenteren niet met hun persoonlijkheid en identiteit
Mensen worden in de regel ingehuurd door bedrijven en organisaties om een bepaalde taak te volbrengen. In ruil daarvoor krijgen ze een beloning meestal in geld uitgedrukt. Voor het
volbrengen van die werkzaamheden zijn vaak specifieke kennis en vaardigheden verworven via opleiding en training vereist. In het selectieproces zal hiermee rekening worden gehouden.
Uiteindelijk presteren mensen niet met hun persoonlijkheid, niet met hun identiteit maar met hun gedrag gevoed door kennis en vaardigheden. Menselijk gedrag is een functie van de directe
sociale, culturele, fysische en klimatologische omstandigheden.

En van de persoonlijkheid. Deze persoonlijkheid is het product van in de levensloop samen opgetreden biologische, fysiologische,
psychologische en sociaal-culturele condities.

Klik hier voor hele whitepaper Persoonlijkheidsanalyses