Profilizer training- 24.06.2022

Professional Certificeringstraining

Profilizer Professional Certificeringstraining

In de Professional certificeringstraining leert u te werken met inzichten in de ware potentie van professionals bij selectie, ontwikkel, loopbaan en coachingsvraagstukken. Na de training beschikt u over de kennis en vaardigheden die helpen bij:

Weerbaarheid en veerkracht en risico’s op burn-out
Werving & selectie
Onboarding
Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)
Loopbaanadvies / Functieverandering
Re-integratie
Coachingsadvies
Onderlinge samenwerking en conflictmanagement
Samenwerking tussen en binnen generaties
Teamoptimalisatie
Organisatie inzichten op basis van soft-skills analyses van de populatie

Voordelen van de training:

U doet de benodigde vaardigheden op de Profilizer Professional instrumenten af te nemen, te interpreteren en feedback te geven.
U krijgt een diepgaand theoretisch en praktisch inzicht in Profilizer Professional.
U leert hoe u Profilizer Professional kunt toepassen in allerlei situaties, van recruitment tot outplacement.
U krijgt toegang tot waardevolle bronnen van informatie, zoals de Profilizer Professional -gebruikersgids en -handleiding.

Na deze training heeft u geleerd:

Wat de mogelijkheden zijn van de verschillende inzichten voor verschillende doeleinden en hoe ze ontwikkeld zijn
Vaardigheden om het instrument af te nemen, te interpreteren en feedback te geven
De psychometrische onderbouwing van de Profilizer methode: het bewijs voor de betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst
Hoe u de meetinstrumenten kunt gebruiken bij diverse vraagstukken van wervings- en selectievraagstukken, tot individuele en teamontwikkeling, organisatieveranderingen en bij ziekte/uitval van medewerkers

Voor wie?

HRM managers, loopbaancoaches, lijnmanagers, trainers, arbeids- en organisatiepsychologen, organisatieadviseurs, operationele managers en trajectbegeleiders.

Opzet en werkwijze

Naast inzicht in uw eigen meting en de achterliggende theorie, wordt de groep opgedeeld in kleine groepjes en worden praktijkvoorbeelden besproken om het leereffect te versnellen

Meten = weten, juist als het over mensen gaat

Benutten van talenten.

Zonder talenten geen succes in je organisatie

Actueel

17/01/2024

Profilizer training

Profilizer accreditatietraining – Donderdag 4 april 2024

14/02/2024

Dag voor de ABC-professionals

Dag voor de ABC-professionals op 21 maart 2024

09/02/2024

ABC-Methode training

ABC-training 12 en 13 maart 2024