ABC-Methode nieuws- 27.04.2022

Verbindend inzichten voor de samenwerking tussen gemeente W&I en wijkteams

Optimaliseren samenwerking

De ABC-Methode helpt bij het optimaliseren van deze samenwerking. Het levert een heldere meerwaarde binnen de keten van wijkteam tot en met participatie en uitstroom. Deze methode maakt de potentie van inwoners inzichtelijk voor iedereen. En verkleint daarmee de afstand tussen werk en inkomen/ maatschappelijk domein en de wijkteams.

Positieve wendingen voor burgers inspireren!
Inwoners voelen zich gesteund door de uitkomsten en komen sneller en gerichter in actie. Een plan van aanpak waarin duidelijk aangegeven wordt vanuit welk team ondersteuning nodig is, is nu goed te onderbouwen met objectieve gegevens.

De praktijk spreekt

  • “Vanuit positiviteit en objectiviteit: de focus op wat een burger kan in plaats van wat hij/zij niet kan!”
  • “Eenduidigheid over klanten helpt bij de samenwerking tussen W&I en wijkteams”
  • “De beslissingen “voor & over” de inwoner maken we nu sámen met die inwoner”
  • “Deze methode neemt mensen serieus”
  • “Geen discussies meer, maar overeenstemming met alle partijen op de situatie en op deoplossingen”
  • “Helpt richting te bepalen””Informatie over de leefgebieden die nu van belang zijn voor de situatie van de burger”
  • “Het is herkenbaar voor de burger, die voelt zich gezien”

Bovenstaande ervaringen worden gedeeld vanuitdiverse (G27) gemeenten waar zowel afdeling werk & inkomen/ maatschappelijk domein als de wijkteams werken
met de ABC-Methode.

Meer weten over hoe dit ook voor uw organisatie kan werken? Bel dan met het team sociaal domein van L&D Support: 020-6645002 | www.ABC Methode.nl | info@LDSupport.nl.